Telefon

790 688 880

Email

krysztalowyportal@gmail.com

Godziny konsultacji

pon. - pt.: 9:00 - 19:00

Uzdrawianie Rekonektywne to nowa rewolucyjna metoda uzdrawiania, która wprowadza balans, harmonię w naszym ciele, psychice i duszy. Odbywa się na wszystkich poziomach naszego jestestwa poprzez wibrację zawierającą energię, światło i informacje.

Jest to powtórne połączenie nas z naszą pierwotną pełnią człowieczeństwa. Restrukturyzując nasze DNA umożliwia ona bardziej optymalne wykorzystanie naszego ciała fizycznego oraz posiadanych przez nas zdolności emocjonalnych i psychicznych, co zostało potwierdzone przez prowadzone w warunkach laboratoryjnych badania naukowe z udziałem sportowców olimpijskich. 

Przekazujący te szczególne wibracje „uzdrowiciel” jest z nimi całkowicie zintegrowany i otwarty na to, by prowadziła go Wyższa Inteligencja. Osoba decydująca się na łączący proces uzdrawiania  (Reconnective Healing®) lub proces ponownego połączenia (The ReConnection), wchodzi w kontakt bezpośrednio ze Źródłem. „Uzdrowiciel” zaś jest wolny od swej woli, zamysłu, ambicji czy ego.

Podczas uzdrawiania  do każdej komórki ciała oraz do meridianów wprowadzana jest informacja i światło. Poprzez podwyższoną częstotliwość energetyczną organizm aktywizuje siłę samouzdrowienia.

Uzdrowienie ma miejsce na płaszczyźnie indywidualnie dopasowanej do każdego człowieka. Nieraz są to zmiany widoczne natychmiast na zewnątrz, fizycznie, innym razem poprawa następuje po pewnym czasie, stopniowo, poprzez zmianę wzorców zachowania w życiu codziennym. Jeszcze innym razem następuje uwolnienie od traumy, strachu, agresji lub innych negatywnych emocji

Historia dr Erica Pearla

Dr. Eric Pearl pracował jako hiropraktyk przez 12 lat. Jego pacjenci zaczęli mu opowiadać o fenomenalnych odczuciach cielesnych, doznawanych podczas wykonywanych przez niego zabiegów. Dostrzegali obecność osób trzecich w pokoju, widzieli świetliste istoty, doświadczali błogostanu i wszechogarniającej radości. Następowały też natychmiastowe uzdrowienia, znaczna poprawa w ciężkich przypadkach i długotrwałych schorzeniach. Występowało uzdrowienie z raka, chorób związanych z AIDS, artrozy, chronicznego zmęczenia i wielu, wielu innych.
Od 15 lat dr Eric Pearl kształci osobiście w różnych krajach świata tych, którzy chcą nieść te wibracje i rozprzestrzeniać je dla dobra wszystkich istot i Matki Ziemi.

Dr. Eric Pearl kształcąc wszystkich osobiście jest pewny, że energia Reconnection pozostaje wolna od zanieczyszczeń, a ci, którzy stają się jej przekazicielami uzyskali dokładnie te same informacje związane ze sposobem przekazu. Dr Pearl wykształcił już ok 70 tys uzdrowicieli rekonektywnych w 70 krajach. Książka “The Reconnection” została dotychczas przetłumaczona na 30 języków.  

Reconnective Healing®

Skuteczność reconnective healing jest absolutnie niezależna od tego, czy się w nie wierzy czy nie. Nie ma żadnych gwarancji, że Reconnective Healing® da dokładnie taki rezultat, jakiego pacjent oczekuje.To Wyższa Inteligencja kieruje rezultatem i wprowadzeniem wibracji do ciała pacjenta.
Rezultaty Reconnective Healing® są natychmiastowe, od usunięcia bólu czy różnego rodzaju chorób fizycznych do osiągnięcia równowagi umysłowej. Osoby poddające się zabiegowi odczuwają głęboki spokój harmonię.

Rezultaty działania tych wibracji pozostają widoczne od 15 lat. Dr. Eric Pearl demonstruje działanie tych nowych częstotliwości w wielu szpitalach i programach telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Zjawisko to jest badane i obserwowane przez naukowców i lekarzy na całym świecie. Reconnective Healing® daje również doskonałe rezultaty na odległość.

Uzdrowienie Rekonektywne działa na tyle, na ile pozwolimy działać energii w nas. Proces uzdrawiania rozpoczyna się od momentu podjęcia przez pacjenta decyzji, poprzez czas trwania sesji, a także po jej zakończeniu.

Dr. Eric Pearl, poprzez którego te wibracje po raz pierwszy dotarły na Ziemię, mówi:

Jeśli masz szczęście, to uzdrowienie nastąpi zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, ale jeśli rzeczywiście jesteś szczęściarzem to Twoje uleczenie objawi się w formie, o której Ci się nawet nie śniło, w formie, którą Uniwersum zamyśliło dla Ciebie.

Reconnective Healing® to cykl zabiegów trwających od 30 do 45 minut, wykonywanych w krótkich odstępach czasu, nawet dzień po dniu. Uzdrowienie pacjenta dokonuje się w takiej mierze, w jakiej jest on je w stanie zaakceptować. Dlatego liczba sesji jaka jest potrzebna do Reconnective Healing® waha się od jednej do trzech, zależnie od stanu i potrzeb pacjenta. Czasami przeprowadzam więcej niż 3 sesje. Proces uzdrawiania rozpoczyna się od momentu podjęcia przez pacjenta decyzji, poprzez czas trwania sesji oraz również po jej zakończeniu. Podczas sesji pacjent może doznawać odczuć towarzyszących Reconnection Healing® takich jak: wibracje, odczucia ciepła czy zimna w różnych częściach ciała, odczucie ciężkości ciała, mrowienia, może widzieć intensywne kolory lub światło, słyszeć dźwięki czy czuć zapachy, czasami może też nie mieć żadnych doznań fizycznych, gdyż nie jest to istotą uzdrawiających wibracji.

 

Jak wygląda sesja

Podczas sesji, pacjent leży na stole do masażu i ma zamknięte oczy. W otoczeniu nie ma żadnych dodatkowych bodźców, dźwiękowych, czy zapachowych. Te mogą  pojawić się samoczynnie w wyniku przepływu wibracji.

Podczas sesji nie dotykam pacjenta. Skupiam sie jedynie na odbieraniu energii, dla której jestem kanałem i pozwalam by ta sama szła tam, gdzie tego najbardziej potrzebuje dana osoba. Wykonuję ruchy rękoma, zmieniam miejsce, idę gdzie „woła mnie energia”. Najczęściej tam, gdzie trzymam ręce jest dużo reakcji w ciele. Po sesji rozmawiamy o odczuciach.

Podczas sesji na odległość, umawiam się na konkretny dzień i godzinę. Na czas sesji osoba korzystająca z sesji powinna się położyć, zagwarantować by nikt jej nie przeszkadzał. Niech przestrzeń będzie bez muzyki, kadzideł czy świeczek. Podczas sesji należy skupić się na odbieraniu, na pojawiających się odczuciach. Można też zasnąć. Warto być otwartym na każdy rodzaj odczuć. Nie trzeba mieć intencji na uzdrowienie.  Po sesji rozmawiam o tym, co wydarzyło się podczas zabiegu, jakie były odczucia pacjęta.

Gdzie robię sesje

Zabiegi Reconnective Healing® i The Reconnection® wykonuje we Wrocławiu i na odległość oraz w miastach, w których prowadzę spotkania z Reconection ( więcej informacji  w aktualnościach ).

 

Czas trwania sesji

Sesja trwa od 30 do 40 minut. By doświadczyć pełni procesu uzdrawiania zaleca się 3 sesje. Każdy określa jednak indywidualnie ile potrzebuje sesji. Czasem starcza jedna, a czasem jest potrzeba więcej niż 3. Podłączenia nie robi się na odległość, jedynie na miejscu, w dwóch sesjach, dzień po dniu. Wcześniej należy zrobić od 1 do 3 sesji uzdrawiania.

 

Koszt sesji

Jedna sesja na miejscu i na odległość kosztuje 222 zł.

Jeśli zdecydujesz się na 3 sesje, koszt wynosi 555 zł

Skuteczność Reconnective Healing® jest absulutnie niezależna od tego, czy się w nie wierzy czy nie. Reconnective Healing® zawsze wpływa pozytywnie na osobę poddającą się sesji. Nie ma jednak gwarancji, że wpłynie w sposób oczekiwany przez klienta.

Ponowne Podłączenie jest odbudową naszej pierwotnej struktury oraz połączeniem jej ze źródłem. Gdy łączymy się z uniwersum, otrzymujemy napływ światła i informacji, które całkowicie odmieniają nasze życie i ciało na wszystkich poziomach naszego jestestwa. Reconnective Healing ułatwia szybkie, trwałe zmiany na poziomie komórkowym, proces zachodzi kwantowo, a raz wprowadzone wibracje oddzaływują na nas przez całe życie.

·         The Reconnection®  to dwie sesje, które wykonuje się ciągu 24-36ciu godzin.

·         The Recconection® przeprowadza się RAZ w życiu.

Człowiek, który zdecydował się na  „połączenie” czuje się prowadzony, chroniony, w równowadze emocjonalnej i psychicznej niezależnie od sytuacji.

Reconnection następuje poprzez ponowne połączenie naszego pola magnetycznego z polem całego wszechświata, poprzez system lini axiotonalnych, które łączą wszystko ze wszechświatem. Odbudowując to połączenie ponownie czujemy się częścią Całości, wszystkiego, co nas otacza. A to daje nam balans energetyczny, poczucie harmonii i równowagi wewnętrznej.

Podczas podłączania aktywowane zostają nowe linie, które pozwalają na wymianę światła i informacji. Linie te są odpowiedzialne za przepływ energii do naszego systemu energetycznego. Następuje podłączenie pozostałych łańcuchów DNA i integracja z kanałami dającymi dostęp do wielu wymiarów świadomości.

Podłączenie jest to forma zabiegu odrębna i odmienna od Reconnection Healing® .
Nie jest możliwe przeprowadzenie jej na odległość. Połączenie odbywa się w dwóch etapach, które muszą nastąpić po sobie w przeciągu 72 godz. Każdy etap trwa około 40 minut. Sesja podłączenia powinna być poprzedzona minimum 1 sesją uzdrawiania rekonektywnego.

Sama sesja jest dla pacjenta niezapomnianym doświadczeniem. Każdy przechodzi ją inaczej, pojawiają się  np.: intensywne doznania w ciele, czuje się zapachy, słyszy się dźwięki, widzi kolory, pojawiają się niezwykłe wizje, pełne światła, miłości, czuje się obecność opiekunów, aniołów, mogą przychodzić wglądy i wizje.

Inwestycja w  The Reconnection®   ma wymiar symboliczny i jest taka sama na całym świecie  – wynosi 333 USD. Ma symbolizować wymianę energetyczną na poziomie wibracji 333.

„Połączenie ze źródłem”- dr. Erica Pearla

„ … wszyscy przychodzimy na ten świat z określonymi ograniczeniami. Jako ludzkość już dawno temu oddzieliliśmy się od energetycznego promieniowania, które dostrajało nas do naszych ciał, do pola energii otaczających nas osób, jak też do energii Ziemi i Wszechświata…”

„…odłączyliśmy się od sił, które utrzymywały nas w stanie szczęścia i miłości. Nastąpiła separacja. Niektórzy ludzie łącza ten upadek z tym co wydarzyło się w ogrodzie Edenu. Inni uważają, że upadek i separacja nastąpiły jeszcze wcześniej…”

„… w dawnych czasach ludzki gatunek był bardziej zintegrowany, zharmonizowany, lepiej połączony z polem energii uniwersalnej. Nie były wówczas potrzebne częstotliwości, które miałyby dokonać Rekoneksji. Nasz ewolucyjny rozwój – jako ludzkości i cywilizacji – doprowadził do punktu, w którym możemy przyjąć nowe częstotliwości. Osiągnęliśmy wreszcie właściwy poziom i te nowe częstotliwości przenikają nasze życie…”